MikroEXPO 2012

Uherské Hradiště 18.7.2012

Profesionální radiostanice Hytera a Integrovaný dispečerský systém představil Radomír Dvořák ve svém vystoupení v sále Kulturního domu, poté

Jan Zbytovský seznámil přítomné s vývojem nového duplexeru a splitteru pro pásmo 5,6GHz. Radiostanice a v blízké době i duplexer můžete najít na e-shopu.