Integrovaný systém řízení

 

 

 

Hlavní prioritou společnosti DCom, spol.s  r.o. je splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků prostřednictvím kvality výrobků a služeb, které jim poskytuje. Nedílnou součástí řízení společnosti je integrovaný systém managementu, který zajišťuje splnění strategických záměrů v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tyto záměry jsou vyhlášeny v dokumentu Politika integrovaného systému managementu DCom, spol. s r.o. Vytvořený systém managementu je aplikován na předmět činnosti společnosti a určuje vzájemné vazby mezi jednotlivými organizačními jednotkami a útvary. Dále také stanovuje odpovědnost za procesy zajišťující kvalitu finálního produktu poskytovaného zákazníkovi, minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci trvalého zvyšování účinnosti a efektivnosti integrovaného systému managementu DCom, spol. s r.o. vytváří příslušné zdroje a zavádí progresivní metody ve všech rozhodujících oblastech své činnosti v návaznosti na strategické cíle společnosti. 

Související dokumenty:

Politika integrovaného systému managmentu

Certifikát integrovaný systém řízení QMS, EMS a OHSMS

Integrated Management System Certificate