Kategorie: Komunikační technologie a systémové integrace

Systémové integrace komunikačních technologií jsou významným oborem zájmu společnosti DCom, spol. s.r.o. Vyvíjíme a vyrábíme zařízení, které umožňují začlenění tradičních komunikačních technologií do moderních IP systémů využívající protokoly SIP. Realizujeme dispečerské systémy propojující radiové sítě s technologie DMR, TETRA, PoC, GSM-R  a telekomunikačních SIP technologií.

DS261 napájecí zdroj a dohledové zařízení pro převaděče radiové sítě

Napájecí zdroj a dohledové zařízení pro převaděče radiové sítě

Převaděče nebo jinak retranslační základnové stanice jsou klíčovými prvky infrastruktury radiové sítě, které zabezpečují komunikaci profesionálních uživatelů radiostanic na rozsáhlém území. Komunikaci účastníků radiové sítě je na nich závislá.  S využitím převaděče lze zajistit spolehlivou komunikaci na rozsáhlém území  v porovnání s přímou komunikací vysílaček mezi sebou.          Zajištění spolehlivého provozu převaděče …

Pokračovat ve čtení

DCom Telekomunikační obslužný panel TOP - dispečerské pracoviště

TOP – Telekomunikační Obslužný Panel

Telekomunikační obslužný panel integruje řídící počítač, 17“ LCD dotykový displej do jednoho celku. Dotykové dispečerské pracoviště vyniká  pasivním (bezventilátorovým, nehlučným) chlazením, dostatečným výpočetním výkonem a kvalitním zobrazením pro běh klientské aplikace. Dispečer může snadno ovládat integrovaný komunikační systém RadioVoice pro dálkové ovládání radiostanic, telefonů, MB telefonů, rozhlasu a dalších zařízení. Pro hlasovou komunikaci slouží výkonný …

Pokračovat ve čtení

Digitální rozhlasová ústředna

Dálkově ovládaná IP rozhlasová ústředna

Rozhlasová ústředna je určena k náhradě stávajících rozhlasových ústředen RU-6 a jiných podobných zařízení při přechodu na systém dálkového ovládání. Obsahuje výkonový nízkofrekvenční zesilovač 300 W 100 V, řídící obvody pro jeho ovládání a dohled, VoIP obvody pro přivedení vstupního nízkofrekvenčního signálu v digitální formě. Kromě standardní funkce NF zesilovače obsahuje funkce potřebné pro dálkovou …

Pokračovat ve čtení

Blok dálkově ovládané radiostanice pro dispečerský systémy RadioVoice 3

RadioVoice RV3 blok dálkově ovládané radiostanice

RV3 blok radiostanice je součást systému Radiovoice 3, který umožňuje dálkové ovládání základnových radiostanic v TCP/IP prostředí. Obsahuje jednu nebo dvě radiostanice, napájecí zdroj pro napájení se sítě 230 V střídavých nebo 48 V stejnosměrných, řídicí obvody a VoIP převodníky. Konfigurace se provádí na interních www stránkách nebo dálkově pomocí SNMP protokolu. Dálkově je též …

Pokračovat ve čtení

Schéma připojení GSM-R brány pro připojení integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3

GSM-R brána pro připojení integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3

GSM-R gateway (brána) je samostatné zařízení zprostředkovávající komunikaci mezi sítí GSM-R a integrovaným komunikačním systémem Radiovoice 3 na úrovni propojení do síťové infrastruktury systému GSM-R. GSM-R brána ve spojení s telekomunikačním obslužným panelem TOP zajišťuje hlasovou komunikaci mezi pracovníky řízení a organizování drážního provozu (dispečeři, výpravčí) a koncovými uživateli, kteří pracují v síti GSM-R (strojvedoucí, …

Pokračovat ve čtení