Projektová příprava radiové sítě je klíčem k úspěšnému řešení

Plánování, projektování a zvážení různých alternativ technického řešení je klíčovou součástí realizace nové radiové sítě i modernizace stávající. Zákazník by měl společně s projektantem pečlivě zvážit všechny požadavky a očekávání projektu. Projektant na základě požadavků uživatele zváží a navrhne výběr vhodné technologie. Kromě investičních nákladů na výstavbu komunikační sítě je nutné brát v úvahu i budoucí provozní náklady na provoz a údržbu technologie. Tyto náklady jsou často mnohem vyšší než samotná investice do výstavby nové komunikační infrastruktury. Důležitým parametrem pro rozhodování o výběru technologie je i dostupnost frekvencí, na kterým má být nový systém provozován. Pro privátní profesionální radiové sítě se nejčastěji využívají technologie DMR a TETRA

Výstavbě nové radiové sítě by měla předcházet pečlivá projektová příprava včetně počítačového modelování a ověření pokrytí

Plánování, modelování

Plánuje-li zákazník vybudování infrastruktury nové radiové sítě, je pro něj klíčové zajištění spolehlivého pokrytí na území, které obsluhuje. V tomto kroku je klíčový návrh vhodné umístění základnových stanic včetně konfigurace jejich anténních systémů. Pro takové plánování se využívají pokročilé matematické modely, které berou v úvahu nejen profil terénu, ale i zástavbu ve městech. Klíčové objekty ve městech vhodné pro umístění základnových stanic jsou obsazeny jinými provozovateli komunikačních sítí. V těchto případech může být umístění technologie i anténních systémů obtížné a může to být spojeno s nemalými finančními náklady na nájem a provoz infrastruktury radiové sítě. Náklady mohou navíc zvyšovat i investice do zařízení omezující rušení od jiných technologií. Pro rozložení využití kapacity infrastruktury sítě i lepší pokrytí území především ve městech může být výhodné pokrýt zájmové území pomocí více základnových stanic. To moderní digitální radiové sítě podporují. Klíčové je potom nejen zajištění spolehlivého napájení, ale i vzájemného propojení základnových stanic.

Ověření skutečného pokrytí signálem radiové sítě

Automatizované měření pokrytí území radiovým signálem z jednotlivých základnových stanic umožní získat přehled kvalitě radiové sítě

Moderní nástroje pro návrh radiových sítí umožňují navrhnout několik alternativních konfigurací radiové sítě pro pokrytí zájmového území. Před samotným zahájením výstavby radiové sítě a s tím spojených nákladů na projektování i stavební přípravu pro umístění technologie, anténních systémů a smluvního zajištění umístění komunikační technologie je vhodné ověřit, zda navrhovaná radiová síť skutečně zajistí dostatečně na kvalitní komunikaci na požadovaném území. Naše firma DCom, spol.. s r.o. má k dispozici výkonnou měřící techniku i vyškolený personál, která umožňuje zajistit automatizované měření současně z několika základnových stanic se záznamem přesné polohy měření. Vozidlo vybavené touto měřící technikou projede všechny požadované trasy a zaznamená data pro další vyhodnocení. To umožňuje vytvořit přesnou mapu pokrytí nově plánované nebo ověření pokrytí již vybudované sítě. Pro automatizované měření je možné nasadit více základnových stanic a poté vybrat konfiguraci, která nejlépe vyhovuje požadavku zákazníka.