Radiomodemy MC-13

RTU MC13

Radiové modemy řady MC jsou vhodné pro přenos menších objemů dat a telemetrické aplikace (měření a regulace), vícenásobná retranslace umožňuje pokrýt rozsáhlé území a vytvořit rozsáhlou datovou síť, s nízkými pořizovacími i provozními náklady. Tyto radiomodemy jsou naším výrobkem, jejich software je neustále zdokonalován dle požadavků našich zákazníků. Rovněž přibývají nové moduly. Vyrábíme i speciální zákaznické modifikace. Přenosová rychlost v radiovém kanálu je od 1.2 do 21 kbps. Pro potřeby měření a regulace jsou podle typu vybaveny různým počtem digitálních a analogových vstupů a výstupů. Sériový port podporuje rozhraní RS-232, RS-485 a RS-422. Modemy lze ovládat speciálním DMB protokolem, který umožňuje současně udržovat větší počet spojení s různými uzly, na řízení se může zároveň podílet několik procesů, které díky použité objektové technologii COM/DCOM DMB serveru nemusí běžet na jednom počítači. Díky struktuře DMB lze modemy optimálně konfigurovat pro různá použití, instalovat pouze potřebné ovladače a konfigurovat pouze příslušné parametry. Každá část modemu (nebo jednotky RTU) má příslušný ovladač a ten má samostatnou konfigurační oblast parametrů. Např. ovladač portu RADIO obsahuje pouze parametry a funkce týkající se rádiové komunikace. Port SERIAL zase umožňuje nastavovat pouze parametry sériového portu. Při dálkové konfiguraci můžeme nastavovat libovolné parametry sériového portu rádiovou cestou a máme stále jistotu, že s modemem neztratíme spojení, a? už nastavíme parametry sériového portu jakkoli. Naopak při konfiguraci portu RADIO radiovou cestou musíme být maximálně opatrní. Nadále jsou k dispozici pro zachování kompatibility a jednodušší aplikace protokoly AT-Hayes ( známý především u telefonních modemů), transparetní (slouží k náhradě pevného spojení RS-232) a další. V radiovém kanálu je přenos zabezpečen modifikovaným protokolem X.25. Radiomodemy jsou dálkově konfigurovatelné včetně upgradu firmwaru.

Modemy jsou určeny pro:

 • telemetrické sítě v energetice, vodárenství, plynárenství, teplárenství
 • náhradu telefonních modemů
 • náhradu pevné linky (RS-232,RS-422,RS-485)
 • vysílání zpráv pro pagery ve formátu POCSAG a SELECT5
 • připojení vzdálených terminálů
 • přenos polohy z jednotky GPS a diferenciálních údajů ze základny k GPS pro přesné určení polohy
 • přenos stavu požárních a poplachových čidel z EPS/EZS ústředen

Radiotelemetrická jednotka je složena z modulu modemu MC13 a modulu vstupů/výstupů MC13U. MC13 je inovovanou verzí osvědčeného modemu MC12F. Modul MC13U je přídavný I/O modul k MC13. Má 8 binárních výstupů, 8 binárních vstupů a 4 analogové vstupy. Lze připojit až 4 moduly MC13U. Další moduly lze připojit přes rozhraní RS-485 nebo I2C. Jednotka RTU MC13 tvoří kompaktní celek určený k montáži na lištu DIN35. Kompletní radioblok pak tvoří jednotka RTU MC13 s radiostanicí Motorola Databox a napájecím zdrojem. Z hlediska rádiové datové sítě (RDS) je jednotka kompatibilní s modemem MC12F s protokolem DMB. Doplněné vstupní a výstupní signály jsou ovládány např. přes logický port USBIN. Ovladač tohoto portu zajišťuje funkce potřebné k ovládání technologie.

HARDWARE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MC13

 • Mikroprocesor 84C1510, 32 KB RAM, 64 KB FLASH
 • Sériový port RS-485/RS-422
 • Výměnný modul modemu:
  • Modul MDC49P pro modulaci FFSK 1k2 až 4k8bps v rádiovém kanálu
  • Modul MDC49P pro modulaci FFSK 1k2 až 4k8bps v rádiovém kanálu
  • Modul MDC99P pro modulaci GMSK 4k8 až 12kbps v rádiovém kanálu
  • Modul MDC21P pro modulaci 4GFSK až 21kbps v rádiovém kanálu
 • A/D převodník 16 bitů pro měření analogových signálů
  • Měření síly přijímaného signálu (RSSI)
  • Měření napájecího napětí zálohovacího akumulátoru
  • Měření analogové veličiny, vstup na konektoru radio
 • Zálohované hodiny reálného času (RTC)
 • 8 binárních signálů pro ovládání radiostanice (např. sběrnice I2C, přepínání kanálů apod.)
 • komunikace a řízení modulů vstupů a výstupů řady MC13U, MC13R16, MC13I32
 • Počet vstupů/výstupů je libovolně rozšiřitelný připojením dalších modulů distribuovaného řízení po sběrnici RS-485.
 • Připojeny mohou být moduly společností DCom, Mikroklima, Advantech a řada dalších podobných. Pro připojení je k dispozici např. ovladač ADAM.

Univerzální I/O modul MC13U

 • 4 analogové vstupy konfigurovatelné 0(4)-20 mA nebo 0-40V pro připojení analogových čidel (programovatelné zesílení v krocích 1-2-4..128)
 • 8 binárních vstupů 12-48Vss, opticky oddělených s izolací 4kV (rozsah vstupů je třaba specifikovat např. MC13U1/48V
 • 8 binárních výstupů (4x relé přepínací kontakt 250Vst/5A, 4x otevřený kolektor 0,1A/50V )
 • Indikace stavu všech binárních vstupů a výstupů LED diodami

Univerzální Binární I/O modul MC13UB

Stejný jako MC13U ovšem bez analogových vstupů

 • binárních vstupů 12-48Vss, opticky oddělených s izolací 4kV (rozsah vstupů je třaba specifikovat např. MC13U1/48V
 • 8 binárních výstupů (4x relé přepínací kontakt 250Vst/5A, 4x otevřený kolektor 0,1A/50V )
 • Indikace stavu všech binárních vstupů a výstupů LED diodami
 • pro rozšíření počtu I/O lze použít až 4 moduly MC13UB, pořadové číslo modulu je třeba uvést v objednávce např. MC13UB2/48V

Vstupní modul MC13I32

 • 32 binárních vstupů, společná záporná svorka spojena s napájením
 • Napěťový rozsah vstupů je třeba specifikovat v objednávce (5V až 150V), značení MC13I32/48V nebo MC13I32/12V
 • Indikace stavu všech binárních vstupů LED diodami
 • Nastavení čísla modulu (0 až 15) otočným přepínačem pod horním krytem, maximálně lze připojit tedy 16 modulů (až 512 vstupů podle verze FW)
 • modul obsahuje samostatný mikroprocesor pro digitální filtraci zákmitů vstupů a generování alarmů při změnách (programovatelná, hodnota, doba trvání stavu pro vyvolání alarmu)

Výstupní releový modul MC13R16

 • 16 binárních výstupů (relé spínací kontakt 150V/1A)
 • Indikace stavu všech výstupů LED diodami
 • Nastavení čísla modulu (0 až 15) otočným přepínačem pod horním krytem, maximálně lze připojit tedy 16 modulů (až 512 výstupů podle verze FW)
 • Modul je řízen mikroprocesorem pro generování předefinovaných výstupních impulsů na jednotlivých výstupech (např. Funkce PULSM a PULSP, momentary mód MKO)
 • Díky vlastnímu procesoru nezatěžuje řídící jednotku při generování časovaných událostí (funkce SET,RES,VAL,PULSP,PULSM,ON,OFF)

Programové vybavení

 • Firmware zpětně kompatibilní s modemy MC12F s podporou DMB
 • Upgrade Firmwaru přes sériový port i rádiovou síť
 • Retranslace přes libovolný počet stanic v síti
 • Dálková konfigurace parametrů z dispečinku
 • Současná funkce ve více protokolech (přenos dat, konfigurace, paging)
 • Optimalizovaný protokol z hlediska minimalizace zatížení sítě přenosem příkazů pro řízení technologie
 • Zabezpečení komunikace na bázi protokolu DMB, dodatečné kódování scramblerem GMSK
 • Multifunkční jádro umožňující zákaznickou konfiguraci modulu při zachování vnější kompatibility
 • Programovatelné funkce ovladačů logických portů – lokální řízení a sběr dat (realizace funkcí PLC)
 • Multiportová struktura podporující vysoký počet logických portů
 • Snadná rozšiřitelnost systému prostřednictvím modulů distribuovaného řízení připojovaných po sériové lince RS-485
 • Široká konfigurovatelnost – přes 90 programovatelných parametrů modemu pro různá použití
 • Protokoly POCSAG, SELECT5 umožňující zasílat zprávy digitálním i analogovým pagerům

Funkce ovladače USBIN:

Ovladač zajišťuje obsluhu vstupů a výstupů. Jeho úkolem je zpracovat údaje ze vstupů/výstupů a v ucelené formě zajistit komunikaci rádiovou sítí s centrální stanicí. umožňuje nastavení doby sepnutí/rozepnutí výstupů v režimech MKO (Momentary Mode), protizákmitové ochránění vstupů a nastavení časů minimální aktivity. Aktivace alarmového stavu vstupu volitelnou hranou, stavem, změnou. Automatické odesílání alarmových stavů podle konfigurace. Konfigurovatelná rychlost odměrů na analogových vstupech, alarmových mezí a změn.

Vizualizační a řídící SW:

Komunikace s jednotlivými jednotkami v síti probíhá prostřednictvím serveru DMB, běžícího pod Windows NT4.0/W2k. Server DMB komunikuje s procesy řízení technologie a konfigurace RDS (případně též s procesem Pagingu) využitím vlastní TCP/IP služby nebo ActiveX technologie (prostřednictvím metod COM/DCOM od Microsoftu). Prostřednictvím OLE je též momožnné integrovat do systému aplikace podporující pouze DDE/NetDDE. Pro řízení a vizualizaci doporučujeme např. programový balík Control Web akciové společnosti Alcor – Moravské přístroje.

Příklad konfigurace radiové sítě s radiomodemy řady MC12/MC13: