Konference SŽDC TUDC 2013

České Budějovice 12.-14.11.2013

Společnost DCom se aktivně zúčastnila konference SŽDC TUDC v Českých Budějovicích, která se konala ve dnech 12. – 14. 11. 2013. Technický ředitel p. Rudolf Toužín sklidil úspěch s přednáškou na téma „Nový vyzařovací systém ZZVS v Zahradnickém tunelu“. Jedná se o nový vyzařovací systém určený pro rádiové pokrytí tunelových staveb s požadavky na požární odolnost a funkci během požáru.

Po nabitém oficiálním programu zbyl čas i na další odborné diskuze v kuloárech.