Speciální měřicí technika DCom pro laboratoře O2

Společnost O2 Czech Republic,a.s. je největší integrovaný telekomunikační operátor na českém trhu, který velmi dbá na zajištění špičkové kvality služeb své telekomunikační sítě. Před uvedením nové technologie nebo technického řešení do provozu je podrobuje velmi důkladným zkouškám ve své testovací laboratoři na pražské Brumlovce. V rámci laboratorních testů se ověřuje nastavení, kompatibilita softwaru a zjišťuje se, zda je vhodnější použít komponenty od jediného výrobce, nebo se dají kombinovat zařízení různých značek. K tomu všemu slouží testovací laboratoř, jež by měla být součástí technologického zázemí každého mobilního operátora. Obsáhlý článek o laboratoři O2 přinesl server MobilMania.cz.
V testovací laboratoři O2 pracuje na stálý úvazek několik specialistů. Často zde ovšem pracují i celé týmy techniků od dodavatelů. Jejich úkolem je navrhnout technické řešení, tak aby v ostrém nasazení vše fungovalo hladce. Snahou testovací laboratoře je podchytit všechny negativní jevy dříve než by je mohli zaznamenat zákazníci.
Vývoj v oblasti mobilních komunikací vyžaduje stále více testů správného chování mobilních telefonů a základnových stanic. Pro testování rádiové části těchto zařízení existují specializované měřicí přístroje – radiotestery, nebo se dají použít univerzální vysokofrekvenční měřicí přístroje – wattmetry, generátory, spektrální analyzátory, atd. Žádný z těchto přístrojů ale neumožňuje testování chování celé sítě, nebo alespoň její části (tj. několika základnových stanic, několika mobilních telefonů a případného rušení od ostatních uživatelů radiového spektra). Pro simulování reálného prostředí v laboratorních podmínkách je třeba komplexní testovací zařízení v odborné terminologii označované „interconnection coaxial matrix“. Signály vstupující do procesu měření se musí nejdříve ztlumit na odpovídající úroveň a poté smíchat. K užitečným signálům se ještě přidávají rušící signály podle požadavků měření.

Speciální měřicí přístroj GSM TestBed

DCom, spol. s r.o. provedl návrh a výrobu specializovaného testovacího přístroje – GSM TestBedu, který umožňuje na kmitočtech 400MHz až 2,5GHz testovat chování sítě skládající se z 1 až 16 základnových stanic, 1 až 4 mobilních telefonů a 12 interních generátorů rušení. (To nejsou šumové generátory.) Kmitočtový rozsah byl zvolen tak, aby pokryl všechny GSM/UMTS/LTE pásma, tj. 800, 900, 1800 a 1900, 2100MHz, dále pásmo 450MHz pro CDMA systém O2.

Základem zařízení je regulovatelný sdružovač 8X4X12 (16X2X12) signálů, který umožňuje libovolně propojit kteroukoliv připojenou základnovou stanici s kterýmkoliv připojeným mobilním telefonem a dále ke kterémukoliv mobilnímu telefonu připojit libovolný rušící signál. Rozsah úrovní signálů TestBedem zpracovávaných je od 50W (+47dBm) na straně základnových stanic, přes 5W (+37dBm) na straně mobilních telefonů a -40dBm na straně generátorů, po -160dBm na straně přijímačů. Úspěšnému dosažení tohoto regulačního rozsahu byla podřízena elektrická i mechanická koncepce celého zařízení sestaveného stavebnicovým způsobem z opakujících se modulů. Tato koncepce se ukázala jako správná a navíc zjednodušuje případné opravy nebo změny konfigurace TestBedu.
Ovládání celého TestBedu je možné dvojím způsobem – buďto přímým nastavováním jednotlivých komponent (útlumových členů, vysokofrekvenčních spínačů, generátorů rušení, …), nebo pomocí skriptů – dávek předdefinovaných příkazů, umožňujících provádění dlouhodobých testů. V obou případech je uživatel připojen přes rozhraní Ethernet. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu jednoduchého dálkového dohledu, umožňuje instalaci TestBedu společně s testovanými zařízeními do odděleného prostoru, nejlépe stíněné komory, kde se dále redukuje vliv okolního prostředí.
Díky modulové koncepci zařízení, je možná jeho rychlá přestavba pro jiné požadavky, například pro testování systému WiMax v pásmu 3,5GHz.

Vícekanálové programově řiditelné útlumové články

Více kanálové programově řízené útlumové články umožňují softwarově, velmi rychle, nastavovat a měnit úroveň jednotlivých měřených signálů podle potřeb testů chování mobilních zařízení v reálném provozu.

Stíněné skříně

Dalšími speciálním produktem na vyrobeným na míru dle požadavků zákazníka jsou stíněné boxy, které zajišťují, aby výsledky měření nebyly ovlivněny vnějšími vlivy. Pro potřeby operátora byly dodány dva typy stíněných skříní.

Shield Box 1
Kmitočtový rozsah: do 2,5 GHz standardní, do 20 GHz rozšiřitelný.
Účinnost stínění: 60-70 dB GSM/UMTS/CDMA/LTE pásma, tj. 450, 800, 900, 1800 a 1900, 2100, 2600MHz.
Rozměry: 800*800*1200mm (š,h,v)
Síťový filtr: FHA1-10A-230V AC 10A 230V
Optické připojení: 100Mbit Ethernet

K testování mobilních zařízení bez potřeby propojení antény, zejména pro LTE Multiple-input multiple-output (MIMO) byl dodán druhý typ stíněné skříně s označením Shield Box 2. Tato skříň je vybavena vnitřní 3D anténou a bezodrazovým prostředím.

Shield Box 2
Kmitočtový rozsah: do 2,5 GHz.
Účinnost stínění: 60-70 dB GSM/UMTS/CDMA/LTE pásma, tj. 450, 800, 900, 1800 a 1900, 2100, 2600MHz.
Rozměry: 950*1200*1500mm (š,h,v)
Vnitřní demontovatelné VF absorbéry – jehlany výšky cca 20cm, upevněné na suché zipy
Vnitřní 3D anténa
Vnitřní otočný stojan pro mobilní přístroj
Filtrovaný vstup: 230V /10A
Optické připojení: 100Mbit Ethernet