Podpora pro VIII. Mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování osob

Technická pomoc při dopravních nehodách a vyprošťování osob z havarovaných vozidel je s ohledem na neustále rostoucí počet automobilů a tím také provoz na našich silnicích stále důležitější součásti práce hasičů. Výrobci automobilů neustále pracují na zlepšení bezpečnostních prvků, které mají za cíl ochránit jejich posádky před zraněním nebo usmrcením při dopravní nehodě. Tyto opatření ovšem mohou znesnadnit vyproštění osob z havarovaných vozidel. Rychlost poskytnutí pomoci je při zranění vždy důležitá, proto je pro hasiče velmi důležité trénovat techniky, postupy a týmovou spolupráci při vyprošťování zraněných.

MV-generální ředitelství HZS ČR, HZS Středočeského kraje a Česká asociace hasičských důstojníků a generálním partnerem ŠKODA AUTO, a.s. připravily ve čtvrtek 15. září v Mladé Boleslavi VIII. Mistrovství Hasičského záchranného sboru ve vyprošťování osob ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Díky vedení mladoboleslavského magistrátu se soutěž konala v atraktivním prostředí centra města na náměstí Republiky.

DCom, spol. s r.o. je dlouhodobým partnerem hasičských záchranných sborů při zajištění jejich komunikace. Ze spolupráce s hasiči rozumíme jejich klíčové roli při záchraně osob zraněných při dopravních nehodách, proto jsme se rozhodli podpořit toto tuto soutěž a stali jsme se jejím partnerem.

soutěži se nejlépe se všemi nástrahami a záludnostmi simulované dopravní nehody poradil tým HZS Moravskoslezského kraje ze stanice Třinec, následovaný družstvem hasičů HZS Jihomoravského kraje ze stanice Boskovice a na třetím místě se umístili reprezentanti HZS Pardubického kraje ze stanice Svitavy.

Organizátoři připravili pro návštěvníky soutěže pestrý doprovodný program, mohli si prohlédnout vystavenou techniku hasičů i dalších složek HZS, vyzkoušet si trenažér nárazu a mnoho dalších zajímavých věcí.