GSM-R přenosné zařízení SVR-810R je vhodné pro zajištění komunikace pracovních strojů

Vzhledem k vybudované infrastruktuře GSM-R jsou pro speciální hnací vozidla požadována komunikační zařízení, která musí splňovat požadavky na minimální rozměry a jednoduchou obsluhu. Přenosné zařízení pro hlasovou komunikaci v sítích GSM-R typu SVR-810R se skládá z GSM-R terminálu SED OPH-810R, dokovací
stanice a vnější antény. V dokovací stanici jsou umístěny základní ovládací prvky, obvody umožnující
hlasitou komunikaci a prostřednictvím hovorové soupravy (sluchátka),individuální komunikaci. Dokovací
stanice obsahuje napájecí obvody a vysokofrekvenční zesilovací obvody, které na straně přijímače GSM-R
terminálu zlepšují jeho citlivost a odolnost proti signálům z dalších GSM-R terminálů a na straně vysílače
zvyšují výkon na 8 W. Ve spojení s externí anténou tak výrazně zlepšují komunikační dosah v GSM-R síti. Vlastní GSM-R terminál (mobilní telefon – na obrázku vlevo) je vyjímatelný a umožňuje běžnou funkci i bez dokovací stanice. Je možné jej z vozidla jednoduše odnést při činnosti mimo kabinu vozidla nebo při dočasném ukončení prací ve vozidle. Vlastní terminál je možné použít i ve více dokovacích stanicích. Při změně vozidla nebo funkce musí být terminál správně přenastaven (změna funkčního čísla – ).

Přenosný GSM-R terminál pro pracovní stroje pro železniční sítě SŽDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčové výhody využití GSM-R zařízení SVR-810R

  • Umožňuje hlasovou komunikaci mezi obsluhou vozidla a dispečerem nebo výpravčím
  • Malými rozměry určeno do speciálních hnacích vozidel – pracovních strojů
  • Dokovací stanice je přenosná mezi stanovišti
  • Terminál je vyjímatelný s použitím jako mobilní přístroj i mimo vozidlo

Obecný popis terminálu SVR-810R

GSM-R terminál OPH-810R – terminál (mobilní telefon) pracující v síti GSM-R, splňující základní požadavky EIRENE a zajištující všechny funkce pro hlasovou komunikaci GSM-R. Dokovací stanice – zajišťuje funkce hlasitého telefonu (reproduktor) a hovorové soupravy pro komunikaci v hlučném prostředí, napájení a nabíjení telefonu, doplňkové ovládací prvky pro funkce rychlých voleb a nouzového volání a obousměrné zesílení vysokofrekvenčního signálu sítě GSM-R, pro zvýšení dosahu terminálu. Kolébka pro terminál umožňuje jednoduché vkládání a vyjímání GSM-R mobilu z dokovací stanice, dle potřeby obsluhy vozidla.
Připojení napájecích a ovládacích signálu mezi terminálem a dokovací stanicí je řešeno pomocí konektoru.
V případe vyjmutí terminálu z kolébky je zajištěno vypnutí vysokofrekvenčních součástí dokovací stanice.
Externí GSM-R anténa – vozidlová anténa je připojená koaxiálním kabelem k dokovací stanici, zajišťuje kvalitní příjem a vysílání na kmitočtech GSM-R sítě. Její součástí je i přepětová ochrana. Mechanické provedení – dokovací stanice je řešena jako přenosná, vestavěná v kovové skříni. Před zahájením činnosti se připevní rukou dvěma šrouby s PE hlavou do jednoduchého držáku. Držák umožňující naklopení stanice je možné namontovat na strop nebo na palubní desku. Zároveň se připojí napájecí a anténní konektor.

Ovládací prvky

Ovládací prvky tvoří 4 tlacčtka rychlých voleb a indikační LED. Červené tlačítko je určeno pro aktivaci nouzového volání, tlačítko pro volání výpravčího, tlačítko pro volání dispečera a tlačítko pro volání elektro dispečera. Zelená LED pomalým blikáním upozorňuje, že terminál není v kolébce a zároveň indikuje připravenost dokovací stanice. Pokud je terminál v kolébce tak LED trvale svítí. Pokud s vloženým terminálem dojde například k chybě v komunikaci nebo k chybě VF zesilovače,
indikační LED rychle bliká. Součástí hovorové soupravy jsou dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti a tlačítko PTT pro klíčování.

Základní technické parametry

Rozměry Kovová skříň, šířka 23 cm, výška 25 cm, hloubka 11 cm bez konektorů a kolébky pro terminál  
Hmotnost 3,5 kg  
Krytí IP20  
Pracovní teplotní rozsah –20 až 55 °C  
Skladovací teplotní rozsah –25 až 65 °C  
Vlhkost 20 až 90 %, nekondenzující  
Napájecí napětí jmenovité Verze 12 V DC: 9 až 18 V  
Verze 24 V DC: 18 až 36 V  
Příkon 60 W maximálně  
Ochrana před nadměrným proudem a zkratem musí být součástí instalace vozidla.    
Vnější vlivy dle normy ČSN 33 2000-3 Prostředí dle článku 320.N4 – normáln  
Vnější vlivy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BE1, CA1, CB1  
 
Připojovací konektory Externí GSM-R anténa – Nfemale  
Napájení 12V DC nebo 24V DC – třípinový konektor  
Připojení  terminálu – upevňovací kolébka s integrovaným konektorem  
Hovorová souprava (sluchátko) – 10 pinový konektor RJ50