Podpořili jsme IX. Mistrovství HZS ČR ve vyprošťování u dopravních nehod

20.9.2018 se na Resselově náměstí v Chrudimi uskutečnil IX. Mistrovství HZS ČR ve vyprošťování u dopravních nehod pořádané generálním ředitelstvím HZS ČR. V Chrudimi soutěžilo 14 nejlepších družstev z celé České republiky. Pro naši firmu byla čest tuto akci podpořit a stát se jedním z jejích partnerů.

Hasičská technika vystavená na náměstí v Chrudimi během IX: MS HZS ČR ve vyprošťování osob

Na mistrovství byl pro každé soutěžní družstvo připraven odlišný scénář zásahu. Scénáře simulovaly dopravní nehody, ke kterým hasiči každodenně vyjíždějí. Pro simulaci dopravní nehody byly použity nejmodernější modely vozů Škoda a Seat. Jednalo se o testovací vozy, které by musely být po ukončení zkoušek sešrotovány a posloužily tedy dobré věci. Soutěžící týmy během zásahu sledovali rozhodčí z řad hasičského záchranného sboru ČR. Rozhodčí hodnotili zásah a vyproštění zraněné osoby z pohledu taktiky, techniky provedení zásahu a poskytnutí první před lékařské pomoci. Důležitým parametrem zásahu je čas. Je-li osoba vyproštěna a předána záchranné službě do 16 minut není družstvo penalizováno. Maximální čas pro vyproštění osoby je stanoven na 20 minut.

Vítězem mistrovství se stalo družstvo HZS Královehradeckého kraje, které si nejlépe poradilo se všemi nástrahami a záludnostmi simulované dopravní nehody.

Vyprošťování osob a technická pomoc při dopravních nehodách je stále důležitější součástí úkolů hasičů. Počet registrovaných vozidel neustále stoupá a s tím roste i hustota provozu a bohužel i počet dopravních nehod. Současně se zlepšuje bezpečnost automobilů. Výrobci vozidel zvyšují ochranu posádky před zraněním nebo usmrcením, zdokonaluje se odolnost automobilů a vybavení moderními bezpečnostními prvky. Zlepšení bezpečnosti a odolnosti moderních automobilů však paradoxně znamená i náročnější zásahy hasičů při dopravních nehodách.