Digitální záznamové zařízení RecorDat

Digitální záznamové zařízení AŽD RecorDat slouží pro záznam a archivaci hovorů a datových informaci probíhajících na různých typech telekomunikačních zařízení např. analogové a digitální linky, digitální ústředny, VoIP telefony a ústředny, radiostanice atd. Veškeré informace o hovorech i konfiguraci systému jsou uloženy v SQL databázi. Hovory jsou zaznamenány ve standardních formátech mp3 a wav. Ke každému hovoru jsou přiřazeny údaje o datu, čase, trvání hovoru, identifikaci volajícího i volaného. Podle těchto údajů je možné jednoduše záznamy vyhledávat a třídit. Uživatelé mají přístup k systému podle oprávnění přidělených správcem systému, prostřednictvím webové aplikace s mul¬ti-jazykovou podporou. Kromě běžného přehrávání a archivace záznamů, je možné vybrané kanály online monitorovat (připoslouchávat).

Hlavní přednosti digitálního záznamového zařízení

  • Digitální záznam hovorů z různých typů telekomunikačních rozhraní (telefony analogové, digitální, VoIP hovory, telefonní ústředny, radiostanice atd.)
  • Modulární architektura umožňuje výběr záznamových a administrativních modulů podle typu zaznamenávaného zařízení a prostředků záznamu
  • Víceúrovňová ochrana zaznamenaných hovorů s využitím kombinace hardwarových a softwarových prostředků
  • Uživatelsky přívětivé webové rozhraní
  • Bez nutnosti instalace dalších zařízení

 

Modulární architektura záznamového zařízení

Záznamové zařízení má modulární architekturu. Záznamy hovorů jsou realizovány záznamovými moduly, které využívají různé technické prostředky např. záznamové karty nebo programové moduly. K dispozici jsou moduly pro archivaci hovorů, externí diagnostiku a uživatelské prostředí. Jedno-tlivé moduly lze podle potřeby kombinovat. Záznamové moduly nemusí být umístěny v jednom serveru, ale mohou být umístěny na několika různých serverech propojených počítačovou sítí.

Příklad topologie záznamového zařízení RecorDat

Každé záznamové zařízení je osazeno diskovým RAID polem, aby nemohlo dojít ke ztrátě dat při poškození pevného disku. Hovory i datové záznamy o nich mohou být dále archivovány na datovém úložišti, které je umístěno v počítačové síti, případně na místní externí disky. Modul externí diagnostiky umožňuje dozorovat stav záznamového zařízení prostřednictvím SNMP rozhraní, aplikace „Informační panel“, stavového indikátoru pracoviště dispečera „TOP“ a specializované dohledové zařízení Indikační a diagnostický panel připojeného přes počítačovou síť. Záznamové zařízení má implementovánu podporu pro DZCR ReDat.  

Indikační modul pro záznamové zařízení RecorDat

Klientské a administrativní rozhraní využívá webové služby

Klientské a administrativní rozhraní je realizováno pomocí přehledných webových služeb. Uživatelé nemusí ve svých zařízeních, jejichž prostřednictvím přistupují k záznamovému zařízení, instalovat žádné specializované aplikace. Aplikace nabízí možnost vyhledávání a třídění zaznamenaných hovorů podle řady kritérií. Uživatelé mohou přistupovat k záznamům na základě přidělených oprávnění. Záznamové zařízení ukládá informace o přístupech, přehrávání  a stahování záznamů.  Aplikace pro správu záznamového zařízení je z důvodu přehlednosti realizovaná z důvodu přehlednosti v oddělené webové aplikaci.