Přizpůsobení

V české republice je na počet obyvatel nejvíce WiFi spojů z celé Evropy. To je historicky způsobeno především vysokou cenou připojení od hlavních providerů internetu. Firma DCom, spol. s r.o. se snaží podpořit další rozvoj bezdrátových sítí vývojem a výrobou vlastních antén, s důrazem na kvalitu parametrů. Hlavními sledovanými parametry jsou zisk, přizpůsobení, směrový diagram, předozadní poměr a polarizační izolace.
Útlumu odrazu pod 20dB znamená, že z celkového výkonu elektromagnetické vlny vstupujícího do antény, se méně než 1% odrazí zpět k vysílači. Výborné přizpůsobení antén umožňuje snížení chybovosti a dosažení vysokých rychlostí přenosu, protože nedochází k deformaci signálu z vysílače interferencí s odraženým signálem.