52. Mezinárodní strojírenský veletrh

Brno 13.-17.9.2010

52. MSV BVV stanek DComExpozice společnosti DCom, spol. s r. o. byla zaměřena na Integrovaný dispečerský systém RV3 a jeho spolupráci s produkty sesterské společnosti Radom s.r.o. Hosté a návštěvníci si vyzkoušeli komunikaci v traťovém drážním rádiovém systému TRS realizovanou prostřednictvím bloku TRS IP RV3 a vozidlové radiostanice FAM 10. Ovládací rozhraní pro dispečery a strojvedoucí pro komunikaci v systému TRS, na straně DComu dispečerské pracoviště TOP a na straně RADOMu 10“ displej dle UIC 612, měla v rámci veletrhu premiéru.
Návštěvníky velmi zaujala i spolupráce rozhlasových ústředen systému RV3 s hlasovým výstupem informačního systému INIS pro zabezpečení automatických hlášení pro cestující veřejnost.
Termín konání veletrhu byl pro naši společnost opravdu velmi významný. Po úspěšném dokončení náročných ověřovacích provozů jsme získali „Souhlasy Správy železniční dopravní cesty, s. o. s použitím výrobku na ŽDC ve vlastnictví státu“ pro produkty Integrovaného dispečerského systému RV3.
Na stánku jsme také vedle analogových a nové řady duálních profesionálních radiostanic společnosti HYTERA , pracujících v evropském digitálním standardu DMR (ETSI), předvedli i nejnovější stanice v systému TETRA – PT 580 a MT 680.

Děkujeme za návštěvu společné expozice AŽD Praha a dceřiných společností na 52. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.