Dotace z Evropského sociálního fondu v ČR

Se špičkově vzdělanými a spokojenými zaměstnanci mezi evropskou elitu.

Společnost DCom, spol. s r.o. získala dotaci na realizaci projektu „Se špičkovými a spokojenými zaměstnanci mezi evropskou elitu“. Projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a z Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.
Cílem projektu je cestou specifického odborného vzdělávání v oblasti rádiových systémů dosáhnout zvýšení profesní úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti DComu jak v ČR, tak na evropských trzích.
V rámci dvouletého projektu bude tým odborníků společnosti DCom školen profesionálními lektory z ČR a zahraničí.