GSM-R brána pro připojení integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3

GSM-R gateway (brána) je samostatné zařízení zprostředkovávající komunikaci mezi sítí GSM-R a integrovaným komunikačním systémem Radiovoice 3 na úrovni propojení do síťové infrastruktury systému GSM-R. GSM-R brána ve spojení s telekomunikačním obslužným panelem TOP zajišťuje hlasovou komunikaci mezi pracovníky řízení a organizování drážního provozu (dispečeři, výpravčí) a koncovými uživateli, kteří pracují v síti GSM-R (strojvedoucí, vlakový personál, pracovníci údržby atd.). Hlasová komunikace plně vyhovuje funkčním a systémovým požadavkům daných specifikací EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network).

Brána pro připojení integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3 do GSM-R sítě

Výhody nasazení GSM-R brány

  • Brána pro připojení integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3 do GSM-R sítě
  • Plně vyhovuje specifikacím EIRENE
  • Možnost napájení 230 V nebo 48 V

Schéma připojení GSM-R brány pro připojení integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3

Základní technický popis

GSM-R brána je vestavěna ve skříni určené pro montáž do 19“ racku, výšky 1,5 U a hloubky 30 cm (bez konektorů), hmotnost brány je 3 kg. Napájení brány je možné ze sítě 230 V, 50 Hz nebo 48 V stejnosměrných. Chlazení brány je aktivní – ventilátory.

Funkce GSM-R brány

GSM-R brána zajišťuje obousměrnou konverzi hlasových volání mezi prostředím datových sítí TCP/IP s protokolem SIP (Voice over IP) na straně integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3 a prostředím hlasových sítí ISDN (rozhraní PRI) na straně GSM-R sítě. GSM-R brána umožňuje až 30 souběžných hovorů do sítě GSM-R včetně záznamu veškeré průchozí komunikace.

Decentralizované nasazení

Předpokládané použití GSM-R brány je závislé na počtu dispečerských pracovišť a jejich počet koresponduje s realizovanými ucelenými traťovými úseky. Propojení mezi GSM-R bránou a telekomunikačním obslužným panelem TOP integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3 již probíhá pomocí sítě ethernet. Princip decentralizovaného nasazování GSM-R bran snižuje požadavky na jejich výkonovou kapacitu, umožňuje dělbu provozní zátěže a tím i zvyšuje odolnosti proti výpadkům a poruchám.

Základní technické parametry

Rozměry 19“ modul výšky 1,5U a hloubky 30 cm (bez konektorů),
šířka (bez držáků) 43 cm, hloubka 30 cm, výška 6,5 cm
VoIP telefonní ústředna je určena pro montáž do 19“ rozvaděče (rac
Hmotnost 3kg
Krytí proti prachu a vodě IP20
Rozsah pracovních teplot 0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah –20 až 60 °C
Vlhkost 20 až 90 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité 230 V ±10 %, 50 Hz nebo volitelně 48 V stejnosněrných,
příkon max. 100 VA
Připojovací konektory
LAN (ethernet) – 2× RJ45
230 V přívod – EURO vidlice
48 V přívod – volitený
USB2.0  2x
RS232 RJ45 – sériová konzole pro správu
Interní sběrnice  PCI pro připojení rozšiřujících karet  (ISDN2, ISDN30, FXS-FXO)