MB zapojovač SMZip

MB zapojovač SMZip je určen k náhradě stávajících zapojovačů při přechodu na dálkové ovládání. Je určen k připojení až 32 MB linek a jejich převodu na VoIP technologii (přenos hlasu pomocí IP protokolu v sítí ethernet). Dále umožňuje připojení až pěti AUT telefonů a jejich převod do VoIP a připojení lokálního analogového nahrávání pro lokální záznam komunikace na MB linkách. Pro funkční test při uvádění systému do provozu je k dispozici přípojka pro analogový telefon, aby bylo možné systém testovat i bez přítomnosti funkční přenosové soustavy. Zjišťování aktuálního stavu ovládání a konfigurace je možné pomocí www prohlížeče. Aktuální provozní stavy a informace z vnitřní autodiagnostiky je možné přenášet do nadřízeného dohledového systému pomocí SNMP protokolu a pomocí SYSLOG protokolu zaznamenávat provozní historii. Vnitřní hodiny reálného času je možné synchronizovat pomocí NTP protokolu.

MB zapojovač SMZip

Přednosti použití MB zapojovače  SMZip

  • Technické zařízení určené pro převod MB linek
    do VoIP prostředí
  • Umožňuje připojení až 32 MB linek, případně vzájemné propojení 2 linek do formy průchozího páru (traťový telefon)
  • Umožňuje komfortní konfiguraci a dálkové ovládání přes www rozhraní, dále dálkové ovládání a dohled pomocí standardních protokolů (HTML, SNMP, NTP, SYSLOG)
  • Umožňuje volitelně připojit až 5 AUT telefonů
  • Umožňuje lokální analogové nahrávání provozu

Schéma propojení MB zapojovače s okolím

Základní technický popis

MB zapojovač je vestavěn ve skříni určené pro montáž do 19“ racku, výšky 2U a hloubky 35 cm. Hmotnost je 6 kg.

Přední panel

Na předním panelu jsou k dispozici dva ethernet konektory (jeden pro připojení do systému, druhý pro připojení servisního technika), dále indikační LED zobrazující aktuální stav MB linek a vlastního zapojovače a alfanumerický LCD displej zobrazující podrobnosti k aktuálnímu stavu. Dále jsou na předním panelu konektory pro připojení analogového nahrávání, servisního sluchátka a pomocných AUT linek.

Zadní panel

Na zadním panelu je EURO-vidlice pro připojení napájení 230 V, konektor pro volitelné připojení napájení 48 V DC a konektory pro připojení MB linek. Zde jsou použity RJ45 konektory – každý pro 4 MB linky. Pro připojení zapojovače k MB linkám (předpokládá se použití krátkého kabelu, na jedné straně osazeného RJ45 konektorem a na druhé straně zaříznutého do s rozvodných lišt LSA) je nutné, aby vždy byly osazeny oddělovací transformátory a bleskojistky na každé MB lince. Napájení zapojovače je volitené – 230 V střídavých nebo 48 V stejnosměrných.

Základní technické parametry

 

Rozměry 19“ modul výšky 2U a hloubky 35 cm (bez konektorů),
šířka (bez držáků) 43 cm, hloubka 35 cm, výška 9 cm
MB zapojovač je určen pro montáž do 19“ rozvaděče (racku)
Hmotnost 6 kg
Krytí proti prachu a vodě IP20
Rozsah pracovních teplot 0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah –20 až 60 °C
Vlhkost 20 až 80 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité (verze 230 V AC): 230 V ±10 %, 50 Hz
Vstupní proud maximální (verze 230 V AC): 2 A
Vstupní napětí jmenovité (verze 48 V DC): 36 V až 72 V stejnosměrných
Vstupní proud maximální (verze 48 V DC): 4 A
Připojovací konektory
LAN (ethernet)  2× RJ45
230 V přívod  EURO vidlice (verze 230 V AC)
48 V přívod  dvoupólový konektor (verze 48 V DC)
MB linky  RJ45 zásuvka – 1 ks pro každé 4 linky
AUT linky a analogové nahrávání  RJ11 zásuvky