Univerzální dohledové zařízení

Univerzální dohledové zařízení (UDZ) je určeno k monitorování provozních podmínek v telekomunikačních technologiích a jejich vzdálené kontrole. Umožňuje měření teploty na více místech v telekomunikačních rozvaděčích (1–3 externí čidla, 1 čidlo interní v UDZ), monitorování stavu 16 logických vstupů s nastavitelnou citlivostí na 5 V, 12 V, 24 V nebo 48 V, spínání 16 logických výstupů pomocí přepínacích
relé. Zjišťování aktuálního stavu a konfigurace zařízení je možné pomocí www prohlížeče. Stavy vstupů a výstupů je možné přenášet do řídícího střediska pomocí SNMP. Cílem nasazení UDZ je jeho integrace do nadřízeného DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU a zjednodušení dálkové diagnostiky závad telekomunikačních zařízení.

Univerzální dohledové zařízení

Přednosti využití UDZ – univerzálního dohledového zařízení

  • Elektronický systém dálkového dohledu určený pro monitorování podmínek uvnitř telekomunikačních technologií
  • 16 logických vstupů, 16 logických výstupů, interní a externí termočidla
  • Komunikace a ovládání pomocí standardních protokolů (HTML, SNMP, NTP, SYSLOG)
  • Možnost jednoduchého začlenění do centrálních dohledových systémů

 

Univerzální dohledové zařízení zapojení do okolního prostředí

Základní technický popis výrobku

UDZ je vestavěno ve skříni určené pro montáž do 19“ racku, výšky 2U a hloubky 35 cm. Hmotnost je 5,5 kg. Na předním panelu jsou k dispozici dva ethernet konektory (jeden pro připojení do systému, druhý pro připojení servisního technika), dále indikační LED zobrazující aktuální stav vstupů, výstupů a vlastního UDZ a alfanumerický LCD displej zobrazující podrobnosti k aktuálnímu stavu UDZ.

Přední panel

Na předním panelu je pojistkové pouzdro pro pojistku napájení UDZ. Na zadním panelu je EURO-vidlice pro připojení napájení 230 V a konektor pro volitelné připojení napájení 48 V DC, 16 konektorů pro logické vstupy, 16 konektorů pro logické výstupy a 3 konektory pro externí termočidla.

Napájení

UDZ je ve standardním provedení určeno k napájení ze zálohovaného zdroje 230 V AC, volitelně je možné vnitřní spínaný zdroj nahradit DC-DC konvertorem pro vstupní napětí 48 V (36–72 V) DC. Příkon celého UDZ nepřesahuje 50 W. Typicky je cca 20 W (týká se jak napájení 230 V střídavých, tak 48 V stejnosměrných).

Logické vstupy

Logické vstupy jsou určeny pro snímání napěťových stavů externích zařízení a jsou galvanicky odděleny pomocí optočlenů jak směrem do UDZ, tak navzájem mezi sebou. Citlivost je možné v UDZ nastavit pomocí zkratovacích propojek na 5 V, 12 V, 24 V nebo 48 V.

Logické výstupy

Logické výstupy jsou realizovány pomocí přepínacích relé. Maximální spínaný proud je dán použitými
relé. Pro verzi 230 V střídavých je maximální proud 6 A a pro verzi 48 V stejnosměrných 4 A. Při požadavku na větší proudy je možné použít externí stykače.

Externí termočidlo

Externí termočidla jsou určena pro monitorování teploty v telekomunikačním rozvaděči ve kterém je UDZ
namontováno. Rozlišení termočidel je programově omezeno na 1 °C a absolutní přesnost je 2 °C.

Základní technické parametry

Rozměry 19“ modul výšky 2U a hloubky 35 cm (bez konektorů),
šířka (bez držáků) 43 cm, hloubka 40 cm, výška 13 cm
Dohledové zařízení je určeno pro montáž do 19“ rozvaděče (racku)
Hmotnost 5,5kg
Krytí proti prachu a vodě IP20
Rozsah pracovních teplot 0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah –20 až 60 °C
Vlhkost 20 až 80 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité 230 V ±10 %, 50Hz
Vstupní proud maximální 1A
Logické vstupy 230 V střídavých, max. 6 A
nebo 48 V stejnosměrných max. 4 A
Logické výstupy 230 V střídavých, max. 6 A nebo 48 V stejnosměrných max. 4 A
Připojovací konektory
LAN (ethernet) – 2× RJ45
230 V přívod – EURO vidlice
48 V přívod – volitený
Logické vstupy – dvoupinové vidlice PA256/7,
kabelové zástrčky PA256/7,62 jsou součástí dodávky
Logické výstupy – 230 V střídavých, max. 6 A – pětipinová vidlice PA256/7,
62, 48 V stejnosměrných – čtyřpinová vidlice PA256/7,62 – průřez vodiče
max. 2,5 mm2, kabelové zástrčky PA256/7, 62 jsou součástí dodávky
Externí termočidla SubD 9 pinů, zásuvka
Zemnící svorka <10s