Napájecí zdroj a dohledové zařízení pro převaděče radiové sítě

Převaděče nebo jinak retranslační základnové stanice jsou klíčovými prvky infrastruktury radiové sítě, které zabezpečují komunikaci profesionálních uživatelů radiostanic na rozsáhlém území. Komunikaci účastníků radiové sítě je na nich závislá.  S využitím převaděče lze zajistit spolehlivou komunikaci na rozsáhlém území  v porovnání s přímou komunikací vysílaček mezi sebou. 

DS261 napájecí zdroj a dohledové zařízení pro převaděče radiové sítě

 

 

 

 

Zajištění spolehlivého provozu převaděče radiové sítě

Vzhledem k důležitosti převaděče pro provoz radiové sítě, je třeba zajistit jeho spolehlivý provoz. Není to jednoduchý úkol. Převaděče jsou často umístěny na obtížně dostupných místech. Mohou to být vysoké kopce, kóty, které umožňují dobré pokrytí signálem radiové sítě daného území. Pro správce radiové sítě je důležité mít přehled o správné funkci převaděče. V případě poruchy je potom důležité mít informace, který parametr základnové stanice nemá požadované parametry. Správce sítě může na základě těchto informací zvolit komponenty a postup opravy.

Infrastruktura radiové sítě pod dohledem

Všechny převaděče radiové sítě lze monitorovat v jednotném prostředí. Správce radiové sítě je upozorněn na poruchy nebo odchylky od parametrů od nastavených mezí. Jednotlivé parametry lze sledovat v čase.

DS261 napájecí zdroj a dohledové zařízení 

Na základě požadavků našich zákazníků uživatelů radiových sítí se naše firma rozhodlo vyvinout a vyrobit speciální napájecí zdroj a dohledové zařízení pro převaděče radiové sítě. DS261 slouží k monitorování a kontrole převaděčů v pásmech VHF a UHF. Zařízení obsahuje integrovaný zdroj 13,8 V / 150 W, který umožňuje napájet až 3 radiostanice (2x pro převaděč, 1x pro přenos dat) s nabíječem a odpojovačem baterie 12 V. Maximální nabíjecí proud je 5 A, odpojovací napětí je 10,5 V. Napájecí zdroj je určen pro montáž do 19“ rozvaděče (racku),

DS261 stav parametrů převaděče radiové sítě

Výhody použití napájecí zdroje a dohledového zařízení

  • Univerzální použití pro analogové a digitální převaděče různých výrobců
  • Kontrola anténního systému (měření SWR, který není ovlivněn duplexerem)
  • Měření a kontrola výstupního výkonu převaděče
  • Měření a kontrola parametrů napájení včetně zátěžového testu baterie
  • Možnost nastavení úrovní jednotlivých parametrů pro automatické varování
  • Možnost integrace zařízení do dohledového SNMP systému
  • Přenos informací pomocí po počítačové nebo GSM sítě
  • Intuitivní webové rozhraní pro kontrolu parametrů a nastavení

Monitorované parametry a vybavení

Dohledové zařízení měří síťové střídavé napájecí napětí 230 V, interní stejnosměrné napájecí napětí 13,8 V, 5 V a 3,3 V, interní teplotu, vysílaný výkon (max. 20 W), odražený výkon a SWR anténního systému. Měřené parametry jsou dostupné přes webové rozhraní a případně také odesílány pomocí protokolu SNMP na dohledový server. Napájecí zdroj DS261 obsahuje obvod hodin reálného času (RTC) s možností synchronizace s NTP serverem. Pro správnou funkci dohledu je nutné z převaděče přivést signály Busy, External PTT a PTT Sense.

Zátěžový test baterie

Dohledové zařízení DS261 umožňuje vzdáleně provést zátěžový test baterie, kdy odpojí napájecí napětí 230 V, zaklíčuje převaděč a měří napětí baterie. Po skončení nastaveného intervalu (default 10 s) připojí zpět napájecí napětí a zobrazí přes webové rozhraní informaci o napětí na začátku a konci testu a rozdíl těchto napětí. Při překročení nastaveného rozdílu (default 1700 mV) signalizuje chybu. Aby nedošlo k nechtěnému vypnutí dohledu, lze nastavit napětí, při kterém dojde k přerušení testu (default 11,5 V). Všechny parametry lze změnit přes webové rozhraní. Test baterie se provádí automaticky v nastaveném intervalu, případně lze spustit ručně přes webové rozhraní.

Připojení DS261 k počítačové síti

Dohledové zařízení DS261 lze připojit do LAN pomocí dvou rovnocenných portů ETH 1 a ETH 2 (dohled obsahuje interní switch), v případě nedostupného síťového připojení je dodáván GSM modem, který je napájen přímo z dohledu zálohovaným napětím. DS261 dále umožňuje připojení dveřního kontaktu, který hlídá otevření skříně (racku) s technologií. 

Základní technické parametry

 

Rozměry 19“ modul výšky 9 cm (2U) a hloubky 17 cm (bez konektorů), šířka (bez držáků) 44 cm
Hmotnost 4 kg
Krytí proti prachu a vodě IP20
Rozsah pracovních teplot 0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah –20 až 60 °C
Vlhkost 20 až 90 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité 230 V ±10 %, 50 Hz, max. 2 A 
Maximální výstupní VF výkon 20 W
Připojovací konektory
LAN (ethernet) – 2× RJ45
230 V přívod – EURO vidlice
Napájení RDST, modemu, připojení akumulátoru vidlice Tyco 1-350345-0, zásuvky 1-
350344-0 včetně pinů jsou součástí dodávky
Připojení repeateru D-Sub 9 Male
Připojení AUX (dveřní kontakt) D-Sub 9 Female
Anténa + repeater N female