TOP – Telekomunikační Obslužný Panel

Telekomunikační obslužný panel integruje řídící počítač, 17“ LCD dotykový displej do jednoho celku. Dotykové dispečerské pracoviště vyniká  pasivním (bezventilátorovým, nehlučným) chlazením, dostatečným výpočetním výkonem a kvalitním zobrazením pro běh klientské aplikace. Dispečer může snadno ovládat integrovaný komunikační systém RadioVoice pro dálkové ovládání radiostanic, telefonů, MB telefonů, rozhlasu a dalších zařízení. Pro hlasovou komunikaci slouží výkonný reproduktor optimalizovaný pro provoz s radiostanicemi a stolní mikrofon a dále hovorová souprava (telefonní sluchátko).

 

DCom Telekomunikační obslužný panel TOP - dispečerské pracoviště

Hlavní přednosti použití dotykového dispečerského pracoviště TOP

  • Ovládací pracoviště integrovaného dispečerského systému Radiovoice 3
  • Bezventilátorové kompaktní provedení bez nutnosti používat dodatečné externí zařízení
  • Robustní provedení stabilní konstrukce odolné proti postříkání
  • Přehledné uživatelské prostředí lze přizpůsobit požadavkům zákazníka i potřebám jednotlivých dispečerů
  • Displej lze naklápět 

Propojení telekomunikačního obslužného panelu s okolím

Základní technický popis

Telekomunikační obslužný panel je vestavěn v černé kovové skříni opatřené na zadní straně žebrovaným chladičem pro pasivní chlazení celého zařízení. LCD displej o velikosti 17“ a dotyková ovládací plocha na něm jsou odděleny vrstvou výrazně omezující možnost poškození displeje během provozu. Pasivní chlazení je bezhlučné a splňuje tak požadavky pro nasazení v místnostech s řídícími pracovišti. Masivní stojan s možností nastavení sklonu displeje zaručuje stabilní nastavení displeje během provozu.

Integrace komponent do jedné skříně

Integrace všech potřebných komponentů do jedné skříně zaručuje vysokou spolehlivost celého systému a jednoduchou montáž bez nutnosti propojování další kabelů a pomocných zařízení. Možnost výběru operačního systému Windows nebo Linux pro běh klientské aplikace „radiovoice klient“ rozšiřuje použití telekomunikačního obslužného panelu nejen pro systém RadioVoice 3, ale i pro další aplikace.

Ovládání radiostanic, telefonů, MB linek, rozhlasů a GSM-R sítě v jednom zařízení

Ovládání radiostanic, telefonů, MB telefonů, rozhlasu a GSM-R sítě integrované v jednom pracovišti umožňuje použít jednotný a přehledný systém s možností sdílení a předávání hovorů mezi jednotlivými uživateli. Snadná modifikovatelnost použitého grafického prostředí spolu s možností tvorby uživatelských a provozních nastavení zjednodušuje přenos konfigurace mezi ovládacími pracovišti a tím zvyšuje zastupitelnost v případě poruchy zařízení nebo mimořádné situace, vyžadující současný přístup a spolupráci více uživatelů.

Ovládání dispečerského pracoviště

Pro komunikaci přes radiostanice jsou určeny především stolní mikrofon a externí reproduktor s kmitočtovou charakteristikou přizpůsobenou přenosu hlasu přes radiostanice. Klíčování (PTT) je možné jak tlačítkem na stolním mikrofonu, tak přímo na displeji. Hovorová souprava (telefonní sluchátko) umístěná na boční straně displeje umožňuje jednoduchou telefonní komunikaci, bez nutnosti použití dalšího telefonní přístroje.

Základní technické parametry

Připojovací konektory

Rozměry výška 34 cm, šířka 49 cm,
hloubka 27 cm (včetně reproduktoru a hovorové soupravy)
Displej 17“ XGA TFT LCD, rozlišení 1 280 × 1024 bodů a dotykovým ovládáním
Umístění Určeno pro umístění na stůl, okolní zařízení nesmí omezovat volný přístup vzduchu k chladiči na zadní stěně displeje
Hmotnost 8,5kg
Pracovní teplotní rozsah 0 až 45 °C
Skladovací teplotní rozsah –20 až 60 °C
Krytí IP20
Vlhkost 20 až 80 %, nekondenzující
Vstupní napětí jmenovité 230 V ±10 %, 50 Hz, příkon max. 100 VA
Připojovací konektory
RS232  4x
LPT 1x
USB 2.0 2x
PS/2  
LAN (ethernet) 2x RJ45
Operační systém a aplikace jsou spuštěny z interního hard disku