Dodávka rádiové sítě TETRA pro Dopravní podnik České Budějovice

Dopravní podnik města České Budějovice se rozhodl komplexně modernizovat informační technologie a komunikace palubních systémů vozidel a dopravního dispečinku. Rozsáhlý projekt rozvoje prvků telematiky a atraktivity služeb MHD zahrnoval řídicí systém, informační systém, odbavovací a komunikační systém. Součástí modernizace komunikačního systému byla dodávka digitální rádiové sítě s technologií TETRA včetně dodávky terminálů do vozidel a dispečerského systému. Zakázku realizovala společnost AŽD. Naše společnost DCom zajišťovala v rámci projektu dodávku a instalaci celé komunikační infrastruktury radiové sítě TETRA, základnových stanic i terminálů pro vozidla, dodávku hlasového dispečerského systému, záznamu hovorů a systému správy sítě.

Moderní autobusy a trolejbusy zajišťují hromadnou dopravu města České Budějovice.

Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích

Městská hromadná doprava zahájila pravidelný provoz už v roce 1909. Aktuálně Dopravní podnik města České Budějovice provozuje 8 trolejbusových a 16 autobusových linek, které v pracovní dny obsluhují přibližně 110 vozů. Kromě samotného města vozy MHD zajíždí do 15 okolních obcí a celkově obsluhují oblast, kde žije téměř 120 000 obyvatel.

Digitální rádiová síť TETRA zajišťuje pro MHD České Budějovice komunikaci řidičů a dispečera, přenáší online informace o poloze a celou řadu telemetrických dat.

Rádiová síť TETRA Dopravního podniku města České Budějovice.

Dopravní podnik stanovil pro novu rádiovou síť celou řadu požadavků. Výhodou privátní rádiové sítě s technologií TETRA je její nezávislost na externích poskytovatelích telekomunikačních služeb. Rádiová síť byla navržena s ohledem na vysokou dostupnost a spolehlivost. Klíčové prvky komunikační infrastruktury jsou zálohovány. Rádiová síť využívá 4 základnové stanice, které pokrývají obsluhovanou oblast ve městě i okolní obce, kam městská hromadná doprava zajíždí. Technologie sítě TETRA využívá venkovní základnové stanice Hytera DIB-R5 outdoor. Základnové stanice ve městě jsou osazeny z důvodu přenosové kapacity dvěma základnovými stanicemi.  To současně zajišťuje zálohování a zvyšuje spolehlivost těchto klíčových prvků. Všechny hovory i přenášená data v rádiové síti jsou šifrovány. Přístup radiostanice do rádiové sítě je ověřován autentifikací.

Venkovní základnová stanice Hytera digitální rádiové sítě TETRA dopravního podniku České Budějovice

Funkce rádiové sítě

Rádiová síť pokrývá všechny typy hlasové komunikace (individuální, skupinové, nouzové hovory, atd.)  Základním princem pro komunikaci mezi vozidly a dispečerem je pravidlo, že o zahájení hlasové komunikace rozhoduje dispečer. Chce-li řidič vozidla hovořit s dispečerem, odešle na dispečink žádost o hovor a dispečer podle okamžité situace rozhoduje o navázání hlasového spojení.

Topologie digitální rádiové sítě TETRA se zobrazením základních funkcí.

Radiostanice TETRA ve vozidlech

Palubní počítač integruje ovládání řady technologií využívaných ve vozidlech MHD včetně komunikace a radiostanice. Vozidlové radiostanice TETRA ve vozidlech MHD jsou ovládány přes standardní rozhraní PEI prostřednictvím palubního počítače dodaného firmou bustec.  Z tohoto důvodu se využívají radiostanice Sepura SRG3900 bez ovládacího panelu.

Ilustrační snímek palubní počítač bustec ve vozidle MHD

Pro technologická vozidla se využívá stejný typ radiostanice s ovládacím panelem v mikrofonu. Tato varianta usnadňuje umístění radiostanice v moderních vozidlech, kde je obtížně do palubní desky instalovat další přístroje.

Radiostanice TETRA Sepura vynikají integrací ovládacího panelu do mikrofonu.

Dispečerské pracoviště

Dispečer využívá k řízení dopravy dispečerský řídicí systém TransFleet společnosti TransData, který umožňuje monitoring a řízení provozu v reálném čase. Dispečerský systém zobrazuje polohu jednotlivých vozidel na mapě a automaticky vyhodnocuje odchylky od jízdního řádu. Tento systém doplňuje hlasového klient vyvinutý naší firmou DCom. Hlasový klient je připojený přímo k infrastruktuře rádiové sítě TETRA. Dispečerský systém řídí hlasového klienta a dává pokyny k sestavení hovoru. Dispečerské pracoviště je vybaveno stolním mikrofonem s integrovaným tlačítkem PTT. Veškerá komunikace je nahrávána pomocí záznamového zařízení ReDat.

Dispečerské pracoviště TransFleet

Přenos telemetrických dat

Kromě zajištění hlasové komunikace řidičů  a dispečerů odesílají vozidla MHD na dispečink prostřednictvím rádiové sítě TETRA velké množství telemetrických dat. Vozidla odesílají v pravidelném intervalu informace o poloze (cca každých 10 s), příjezdu a odjezdu ze zastávky, průjezdu kontrolním bodem, chybové zprávy, krátké stavové zprávy, atd. Vozidla mohou prostřednictvím komunikace rádiové sítě automaticky získat preference na vybraných světelných křižovatkách. Z dispečerského systému se do vozidel přenáší například dálkové spuštění přednastavených hlasových a textových zpráv pro informační systém vozidla. Ve špičce přenese rádiová síť přibližně 30 000 zpráv za hodinu. Pro přenos dat jsou na základnových stanicích vyčleněny datové kanály.