Dispečerské řešení MAJOR BOS dálkově ovládané radiostanice

Dispečerské pracoviště MAJOR BOS pro dálkově ovládané radiostanice DMR a TETRA

Významnou součástí mnoha radiových sítí je dispečerské pracoviště zajišťující operativní řízení organizace. Dispečeři řídí a kontrolují složitější technologické výrobní procesy a dopravní systémy. Dále koordinují vzájemnou spolupráci pracovních skupin, které zajišťují dílčí operace.

             Dispečeři často obsluhují větší území, které nelze pokrýt z jediné základnové radiostanice, nebo řídí současně několik nezávislých skupin, které jsou obsluhovány z více základnových radiostanic. Dispečer potřebuje pro řízení takového radiové sítě obslužný panel (dispečerskou konzoli), který integruje ovládání více základnových radiostanic v jediném zařízení.

Důvody nasazení dispečerského řešení s dálkovým ovládáním základnových radiostanic

  • Dispečerské pracoviště je často vzdálené o místa, kde probíhá komunikace. Radiovou síť nelze řídit z lokální základnové radiostanice.
  • Dispečer také často současně řídí několik různých nezávislých skupin uživatelů. Potřebuje obsluhovat více základnových radiostanic.
  • Základnovou stanici je obtížné umístit na stůl dispečera, anténní svod je příliš dlouhý. Je náročné za provozu instalovat anténní systém a anténní svod v objektu, kde je umístěno dispečerské pracoviště. Řešením je umístění základnové radiostanice v technologické místnosti blízko anténního systému a připojení dispečerského pracoviště přes počítačovou síť LAN.

Různá dispečerská řešení podle požadavků zákazníka

Některé organizace vyžadují komplexní řešení integrující všechny komunikační prostředky v jednom zařízení. Příkladem takového řešení je telekomunikační obslužný panel RV3. Jiné organizace využívají SW řešení. Příkladem mohou být aplikace jako SmartDispatch a SmartOne. Další organizace požadují vyhrazené HW zařízení, které je určeno výhradně pro dálkové řízení základnových radiostanic.

Pokročilé dispečerské řešení MAJOR BOX pro dálkové ovládání základnové radiostanice.

Příkladem pokročilého HW řešení pro dálkové řízení základnových stanic je dispečerské řešení MAJOR BOS.

Vhodné řešení i pro větší analogové radiové sítě a digitální radiové sítě DMR a TETRA

Dispečerské konzole MAJOR BOS jsou schopny ovládat podle modelu 4 nebo 8 základnových radiostanic. K jednomu systému lze připojit až 8 dispečerských konzolí. MAJOR podporuje digitální ovládání radiostanice pro analogové radiové sítě, digitální radiové sítě DMR a TETRA. Technologie MAJOR umožňuje připojení koncových terminálů různých výrobců například Hytera, Motorola, Sepura.

Současný poslech připojených základnových radiostanic, hlasitá i diskrétní komunikace

Dispečer může všechny připojené radiostanice současně poslouchat a u každé z nich si individuálně nastavit hlasitost. MAJOR podporuje hlasitou komunikaci přes mikrofon a integrovaný reproduktor i diskrétní soukromou komunikaci přes sluchátko s integrovaným PTT tlačítkem.

Pokročilé funkce a hlasový záznamník

Kromě základního řízení hovorů podporuje major i pokročilé funkce. Mezi ně patří například zobrazení ID volajícího, seznam posledních hovorů s časem volání, výběr hovorové skupiny atd. Na přání lze doplnit hlasový záznamník, který zajistí záznam veškeré hlasové komunikace po dobu cca 30 minut.

MAJOR BOS využívá technologii VoIP a PoE

Dispečerská konzole Major BOS je propojena s rozhraním pro připojení radiostanice FT636 nebo FT638 přes běžnou počítačovou síť a využívá technologii přenosu hlasu VoIP. Pro napájení dispečerských konzolí lze využít PoE a zálohovat konzoli i základnové radiostanice z jednoho zdroje.

Rozhraní pro připojení aplikací třetích stran

Dispečerskému řešení nechybí rozhraní pro připojení aplikací třetích stran, jako jsou například podpůrné systémy pro správu vozového parku, lokalizaci uživatelů, bezpečnost osamocených pracovníků atd.

Blokové schéma dispečerského systému MAJOR BOS