DMR řídící jednotka DS399 pro přenos telemetrie

DMR řídící jednotka DS399 pro přenos telemetrie zajistí zcela nezávislé dálkové řízení technologických celků a je součástí schválených prvků KPPS JSVV

Přes rychlý rozvoj mobilních sítí řada uživatelů vyžaduje nezávislou telemetrickou síť pro dálkové řízení technologických celků.  DCom má velké zkušenosti s budováním telemetrických sítí pro energetiku, vodárenství a systémy protipovodňové ochrany. Mezi naše důležité výrobky dlouho patřila radiová telemetrická jednotka MC13. Naše zkušenosti jsme využili při vývoji zcela nové telemetrické jednotky DS399, která pro přenos dat využívá moderní digitální rádiové sítě standardu DMR v konvenčním režimu DMR Tier II i trunkovém režimu DMR Tier III. Mezi hlavní přednosti digitální rádiových sítí standardu DMR patří vysoká bezpečnost a spolehlivost. Digitální radiové sítě rovněž přímo podporují přenosy dat a jejich infrastruktura zajistí pokrytí rozsáhlého území.

Řídící jednotka DS399 je univerzální prostředek pro přenos telemetrie

Řídící jednotka DS399 je univerzální prostředek pro přenos telemetrie a nezávislé řízení technologických celků. Jednotka umožňuje přenášet data různých sériových protokolů na rozhraní RS232, digitální informace s možností připojení logických vstupů a výstupů a spínání výkonového výstupu pomocí SSR relé. Kromě přenosu dat umožňuje i přenos hlasových zpráv. Telemetrická jednotka DS399 podporuje i komunikaci prostřednictvím rozhraní Ethernet s komunikačními protokoly na bázi TCP/IP. Telemetrická jednotka DS399 využívá pro komunikaci v rádiových sítích DMR radiostanice několika světových výrobců. Jednotka DS399 může pracovat v různých rolích a režimech podle instalovaného firmware.

Řídící jednotka KPPS koncového prvku přenosové soustavy jednotného systému varování JSVV

Jednotný systém varování obyvatelstva ČR (JSVV) tvoří síť koncových prvků varování, které tvoří především poplachové sirény a místní informační systémy (zjednodušeně obecní rozhlasy). Koncové prvky varování jsou dálkově ovládány prostřednictvím bezdrátové přenosové soustavy z vyrozumívacích center. Druhá vrstva přenosové soustavy JSVV je obousměrná a založená na technologii DMR. Jednotka DS399 je řídící jednotkou schválených koncových prvků druhé vrstvy přenosové soustavy.

Parametry zařízení DS399 pro přenos telemetrie

Napájení9-36V DC, 500mA max.
Podmínky prostředíProvozní teplota: – 25⁰C až +55⁰C, Atmosférický tlak: 86 kPa až 106 kPa Relativní vlhkost: 25% až 95%
CPUCORTEX-A7, RAM 128MB, FLASH 64MB, F-RAM, 520 MHz
OSBeck RTOS-LNX
Zdroj časuRTC
Rozhraní:1x Ethernet 10/100Mbit, 3x RS232, 1x UART TTL přepínatelný 3,3V/5V,1x servisní port UART s galvanickým oddělením konektor RJ11, 1xUSB, 1x spínaný výstup galvanicky oddělený max. 80V/50mA, 1x SSR spínací kontakt, 260VAC/1A, 2x logický vstup galvanicky oddělený, audio vstup / audio výstup galvanicky oddělený
Sériové protokolyJSVV, KP pro první a druhou vrstvu JSVV
Komunikační protokolyTCP/IP, telnet, SSH, http, syslog
Podporované radiostaniceHytera, Celetra, Motorola